Oferta

Oferujemy:

Doradztwo podatkowe (porady, opinie, wyjaśnienia) w pełnym zakresie, w tym także analizy i ekspertyzy podatkowych skutków przedsięwzięć i projektów gospodarczych lub majątkowych
- Deklaracje dla celów podatkowych
- Dokumentacja podatkowa cen transferowych
- Udzielamy porad w zakresie zagadnień i zobowiązań innych niż podatki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa
- Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz skarbowymi, a także w postępowaniach w takim zakresie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
- Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa podatkowego
- Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe przy organizacji i realizacji przedsięwzięć gospodarczych

Usługi rachunkowo-księgowe:
W ramach obsługi rachunkowo księgowej przejmiemy na siebie Państwa obowiązki związane z prowadzeniem 
- Ksiąg rachunkowych
- Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- Ewidencji podatku od towarów i usług
- Sporządzania i wysyłki deklaracji podatkowych oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
oraz wszelkich innych wymaganych przez prawo urządzeń i ewidencji dla celów ustalenia, rozliczenia i wykonania obowiązków podatkowych.

Usługi kadrowo-płacowe
- prowadzenie akt osobowych
- sporządzanie dokumentacji płacowej
- przekazywanie deklaracji do ZUS, PFRON, US

Usługi prawne

Oferujemy szeroką gamę usług prawnych:
- prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- tworzenie, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów gospodarczych

Specjalizujemy się w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia