Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT)

dodano: 2019-11-25
Wykaz podatników VAT jest elektroniczną i bezpłatną bazą podatników VAT obowiązującą od 1 września 2019 r., dostępną na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Zawierający między innymi: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, datę rejestracji do VAT, numery rachunków rozliczeniowych lub rachunków w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykaz ma służyć pomocą dla podatników VAT przy weryfikacji kontrahentów oraz dokonywaniu zapłat na właściwe rachunki bankowe. Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z VAT mogą nie figurować w wykazie. Korzystanie z wykazu do weryfikacji kontrahenta nie jest obowiązkowe. 

Brak weryfikacji kontrahenta spowoduje:
  • stwierdzenie, że podatnik nie dochował należytej staranności,
  • zakwestionowanie zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów (od 1 stycznia 2020 r.),
  • ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury, w części dotyczącej naliczonego podatku VAT wynikającego z niezweryfikowanej płatności (od1 stycznia 2020 r.)
Potwierdzeniem dokonania weryfikacji kontrahenta będzie zachowanie lub wydrukowanie wygenerowanego pliku .pdf. 
W przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta dochowanie tzw. należytej staranności oraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów dokonanej płatności możliwe będzie po wystąpieniu do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie tego, że kontrahent jest podatnikiem VAT.

Aby zachować prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku zapłaconego na rachunek bankowy nie figurujący w wykazie, podatnik powinien zawiadomić o tym urząd skarbowy w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wprowadzanych zmian, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.
 
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia