Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

dodano: 2021-03-03
Trybunał Konstytucyjny wydał 24 lutego 2021 r. wyrok (sygn. SK 39/19) który może korzystnie wpłynąć na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Taki kształt przepisów prowadzi do sytuacji, w której wszystkie nieruchomości posiadane przez przedsiębiorcę podlegają opodatkowaniu według maksymalnych stawek, przewidzianych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Według Trybunału, taki sposób interpretowania zaskarżonego przepisu jest szczególnie dotkliwy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które oprócz majątku firmowego posiadają również majątek osobisty. Majątek prywatny, niewykorzystywany w działalności gospodarczej, powinien być zatem opodatkowany stawkami podstawowymi.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia Kancelarii w rozliczeniach i sporach w sprawach podatku od nieruchomości, zapraszamy do kontaktu. 


Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia