Ulga na złe długi w PIT oraz CIT

dodano: 2019-11-25
Od 1 stycznia 2020 r. w ramach tzw. ulgi na złe długi należności lub zobowiązania nieuregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu ich terminu płatności, zwiększą przychód lub będą ujmowane w ciężar kosztów. 

Podatnik, który w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności nie zapłaci kontrahentowi za nabyte towary lub usługi, będzie musiał zwiększyć przychody do opodatkowania - zapłaci większy podatek, niezależnie od tego czy nabycie to zostanie przez nabywcę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Dłużnik (nabywca) będzie miał obowiązek zwiększenia przychodów o nieuregulowane płatności. Wierzyciel (sprzedający towary lub usługi) będzie miał prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodów i w efekcie zapłacenia niższego podatku. 

Zmniejszenia i zwiększenia z powyższych tytułów będą dokonywane przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. Zmniejszenia podstawy opodatkowania można będzie dokonywać w zeznaniach za kolejne trzy lata podatkowe, jeśli wartość zmniejszenia jest wyższa od podstawy opodatkowania, a wierzytelność nie została zbyta lub uregulowana przez kontrahenta. 

Podstawa obliczenia zaliczek podatku będzie mogła być odpowiednio zmniejszona lub zwiększona o wartość płatności nieuregulowanych w okresie 90 dni od upływu terminu zapłaty. 

Ulgę na złe długi stosować będzie można, jeżeli łącznie spełnione będą poniższe warunki:

  • Transakcja dokonywana jest pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, opodatkowaną na terytorium Polski;
  • Dłużnik, na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania rocznego, nie znajduje się w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
  • Nie upłynęły dwa lata od wystawienia faktury, rachunku, zawarcia umowy, których brak uregulowania jest przedmiotem ulgi.

Ulga na złe długi nie będzie stosowana w transakcjach między podmiotami powiązanymi. 

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia