Szansa na zwrot podatku od nieruchomości po wyroku TK z 24.02.2021 (sygn. SK 39/19)

dodano: 2021-12-09
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24.02.2021 r. (sygn. SK 39/19) zakazującym gminom nakładania na przedsiębiorców podatku od nieruchomości według najwyższej stawki z tytułu posiadania nieruchomości, które nie służą do wykonywania działalności gospodarczej przygotowaliśmy dla Państwa ofertę polegającą na przeglądzie Państwa rozliczeń podatku od nieruchomości - a w przypadku stwierdzenia wystąpienia okoliczności uzasadniających prawo do skorygowania rozliczeń - wystąpieniu do organów gminy (miasta) o zwrot nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości za lata nie objęte przedawnieniem, od nieruchomości które nie były i nie mogły być wykorzystane w działalności gospodarczej, a zostały opodatkowane najwyższą stawką - dla nieruchomości związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. 

Opodatkowanie najwyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków niewykorzystywanych oraz takich, które nie mogą być potencjalnie wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie ze względu na fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę (zarówno przez osobę fizyczną jak i prawną) jest niezgodne z Konstytucją. Mimo, że wyrok Trybunału dotyczył kwalifikowania przez organy podatkowe nieruchomości, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, do kategorii gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności, to wyrok ten należy odnosić także do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących podatnikami podatku od nieruchomości. Obniżona stawka podatku znajdzie zastosowanie wyłącznie wobec nieruchomości które nie są wykorzystywane oraz nie mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie wykorzystuje danej nieruchomości, lecz istnieją przeszkody prawne, techniczne lub faktyczne aby mógł je wykorzystać w bieżącej działalności, wówczas, zgodnie z treścią wyroku TK, obniżona stawka nie znajdzie zastosowania. Takie rozstrzygnięcie umożliwia staranie się o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za okres nie objęty przedawnieniem. 

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem w staraniach o zwrot podatku, zapraszamy do kontaktu.   

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia