Polski Ład - rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu najmu nieruchomości

dodano: 2021-10-06
Poniżej zostały przedstawione  najistotniejsze z planowanych zmian, dotyczące podatników uzyskujących przychody z najmu nieruchomości. Pierwotnie planowano wprowadzenie w życie w dniu 1 stycznia 2022 r., jednak ustawodawca postanowił przesunąć w czasie o rok wdrożenie zmian. Jeśli ustawa nie zostanie zmodyfikowana w trakcie procesu legislacyjnego, nowelizacja w opisanym niżej zakresie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., za wyjątkiem likwidacji możliwości składania wniosków o kartę podatkową. Będzie je można składać do 31 grudnia 2021.

Likwidacja zasad ogólnych najmu prywatnego 

Zmieniona treść art. 9a ust. 6 ustawy o PIT oznacza, że dla osób rozliczających najem poza działalnością gospodarczą (najem prywatny)  jedyną formą rozliczania pozostanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (według stawki 8,5% przychodów do 100.000 zł rocznie, oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100.000 zł). Konsekwencją nowelizacji jest likwidacja zasad ogólnych rozliczania najmu prywatnego (skala podatkowa 17% / 32%) co oznacza wprowadzenie braku możliwości dalszego rozliczania kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przy najmie prywatnym. Dla osób ponoszących duże koszty związane z wynajem (naprawy, zakup wyposażenia lokali, media, odsetki od kredytu) opcją do rozważenia staje się założenie działalności gospodarczej, co pozwoli na pomniejszenie uzyskanych przychodów o poniesione koszty, z zastrzeżeniem braku możliwości uwzględniania w kosztach odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Likwidacja amortyzacji lokali mieszkalnych

Zmiana art. 22c ustawy o PIT (a także analogiczny przepis ustawy o CIT) wprowadzi w życie zakaz uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych będących środkami trwałymi, a także od zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. Obowiązujące do 31 grudnia 2022 przepisy dopuszczają stosowanie indywidualnych stawek amortyzacji lokali mieszkalnych zakupionych na rynku wtórnym, używanych ponad 5 lat przed nabyciem, pozwalając na uwzględnianie w kosztach odpisów aż 10% wartości początkowej lokalu. Nowelizacja znacznie ograniczy możliwość generowania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione na nabycie budynków i lokali mieszkalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia. 

Likwidacja amortyzacji lokalu mieszkalnego zajętego częściowo na prowadzenie działalności gospodarczej 

Brak możliwości dalszego uwzględniania w kosztach odpisów amortyzacyjnych lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego częściowo wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej został uregulowany w art. 22f ust. 4 ustawy o PIT. Konsekwencją zmiany jest zlikwidowanie możliwości powiększania kosztów o odpisy amortyzacyjne własnego mieszkania lub domu należącego do przedsiębiorcy, w którym jedno lub kilka pomieszczeń było wykorzystywanych do wykonywania działalności (np. biuro, warsztat). 

Likwidacja karty podatkowej przy wynajmie pokoi gościnnych  (zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja art. 9a ust. 1 ustawy o PIT zlikwiduje z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwość wyboru karty podatkowej jako metody rozliczania przychodów z wynajmu pokoi gościnnych i domków turystycznych i ze związanego z takim wynajmem wydawania posiłków, jeśli liczba pokoi (włączając w to liczbę pokoi w domkach turystycznych) jest nie większa niż 12. Zmiana ta związana jest z  całkowitym zniesieniem z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości składania wniosków dot. karty podatkowej. 
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia