Polski Ład - obowiązek elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg oraz ewidencji

dodano: 2021-10-06
Według ustawy wprowadzającej podatkowe regulacje tzw. polskiego ładu, od 1 stycznia 2023 roku prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu programów komputerowych stanie się obligatoryjne. Ponadto, obowiązkowe będzie przesyłanie organom administracji skarbowej podatkowych ksiąg i ewidencji w formie ustrukturyzowanych plików JPK. 

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązku przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy.

Tożsame obowiązki jak wobec podatników CIT, ustawa stawia podatnikom rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy użyciu programów komputerowych. 

Obowiązkowe będzie także przesyłanie ksiąg i ewidencji w ustrukturyzowanej formie (jednolite pliki kontrolne - JPK) na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Co miesiąc będą przesyłane księgi podatkowe, w terminie do dwudziestego dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy księgi stanowią podstawę do ustalenia dochodu, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Co kwartał będą przesyłane księgi w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy księgi stanowią podstawę do ustalenia dochodu, od którego zaliczki są wpłacane kwartalnie. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy. 

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w formie plików JPK ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Największą grupą podatników których dotyczy omawiana zmiana, są podatnicy prowadzący PKPIR (podatkową księgę przychodów i rozchodów). Dla tych podatników, którzy dotychczas prowadzili PKPIR w formie papierowej nowelizacja oznacza obligatoryjne przejście na elektroniczną formę prowadzenia ksiąg i ewidencji z dniem 1 stycznia 2023 r. Zapraszamy do współpracy z Kancelarią w zakresie obsługi księgowej spełniającej kryteria wymagane przez wprowadzane zmiany. Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia