Mikrorachunek podatkowy

dodano: 2019-11-15
Każdy podatnik może już uzyskać indywidualny, przypisany tylko do niego rachunek bankowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Od 1 stycznia 2020 roku tylko na ten rachunek będą wpłacane podatki (PIT, CIT, VAT) zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Na swój mikrorachunek podatkowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobrane od wypłaconych wynagrodzeń wpłacać będą także ich płatnicy. Rozliczenia za pośrednictwem takiego rachunku obejmować również będą korekty za poprzednie okresy podatkowe.
Swój indywidualny mikrorachunek podatkowy można sprawdzić za pomocą generatora dostępnego pod adresem https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać numer PESEL lub NIP. Numer ten nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
Inne podatki i zobowiązania publicznoprawne będą płacone na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki bankowe właściwych urzędów. W grudniu br. w drodze obwieszczenia opublikowany zostanie wykaz tych rachunków. Obwieszczenie to będzie zawierać również instrukcje odnośnie zapłaty zobowiązań podatkowych przez podatników nie posiadających numeru NIP lub PESEL.
Zachęcamy do wcześniejszego wygenerowania mikrorachunku podatkowego. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia