Doradztwo PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

dodano: 2020-09-15
Szanowni Państwo, 

W związku z zbliżającymi terminami na zawarcie przez pracodawców umów o zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, informujemy, że:

dla pracodawców, którzy zatrudniali na dzień 31.12.2019 r. co najmniej 20 osób

27 października 2020 r. upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
10 listopada 2020 r. upływa termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

dla wszystkich pozostałych pracodawców, tj. zatrudniających od 1 do 19 osób (oraz jednostek finansów publicznych niezależnie od stanu zatrudnienia) 

23 kwietnia 2021 r. upływa termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
10 maja 2021 r. upływa termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Obowiązek tworzenia PPK będzie ciążył na wszystkich pracodawcach, którzy zatrudniając co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co istotne podmiotami zatrudniającymi w rozumieniu ustawy o PPK zdefiniowanymi w art. 2 ust. 1 pkt 21 są nie tylko pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, ale również nakładcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawcy oraz podmioty w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani za pełnienie tej funkcji. 

Po stronie pracodawcy leży szereg obowiązków nałożonych przepisami ustawy o PPK, a w szczególności:
1. Wybór w porozumieniu z pracownikami instytucji zarządzającej środkami zgromadzonymi w ramach PPK;
2. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK 
3. Dopełnienie w stosunku do pracowników obowiązków informacyjnych oraz odebranie oświadczeń o ewentualnej rezygnacji z udziału w PPK;
4. Dostosowanie wewnętrznych procedur pracodawcy w tym oprogramowania kadrowo-księgowego do prowadzenia PPK; 
5. Obliczanie, pobieranie i terminowe odprowadzanie wpłat do wybranej instytucji finansowej, a także prowadzenie i archiwizacja dokumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także szerokie grono osób zatrudnionych objętych automatycznie (osoby w wieku 18-55 lat pod warunkiem niezłożenia oświadczenia  o rezygnacji) lub na wniosek (osoby w wieku 55-70 lat) programem PPK, zalecane jest zapoznanie ze szczegółami programu m.in. poprzez www.mojeppk.pl i bieżące ich monitorowanie. 

Jeżeli Państwa firma potrzebuje wsparcia w procesie wdrożenia i realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. 

Łukasz Hałasik - Radca prawny 
Bogdan Ślusarek - Doradca podatkowy 


Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia