Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego decyzji o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, stanowi podstawę do uzyskania świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

W takim przypadku,  aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego podmiotowi wypłacającemu świadczenie - pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. 

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora swojemu  płatnikowi składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje ZUS-owi decyzję inspektora wydaną wobec ubezpieczonego. Można to uczynić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

W przypadku wydania decyzji o konieczności kwarantanny lub izolacji dziecka niepełnoletniego, jeden z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego.

Instrukcja jak przekazać decyzję inspektora za pośrednictwem PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Jak+elektronicznie+wys%C5%82a%C4%87+decyzj%C4%99+inspektora/c78bf9a6-0cc1-608a-db17-2bb4322a189f

W  razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii 

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia