Prawo pracy a tarcza antykryzysowa

W najbliższych dniach Sejm ma przyjąć projekt tzw. "tarczy antykryzysowej". Pakiet rozwiązań osłonowych, który ma  pomóc przedsiębiorcom w obliczu trudności wynikających z epidemii koronawirusa, będzie obejmować m. in. zmiany dotyczące prawa pracy. Planuje się zawieszenie badań okresowych, możliwości obniżania wysokości wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy, oraz wydłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zmiany będą obejmować m. in.:

  • określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na więcej niż 14 dni;

  • zawieszenie badań okresowych – badania te mają być jednak wykonane niezwłocznie (60 dni) po ustaniu przyczyny;

  • badania wstępne i kontrolne mogły być przeprowadzone w innym trybie (np. będzie je mógł przeprowadzić lekarz bez uprawnień z zakresu medycyny pracy, jeśli nie będzie dostępu do lekarza uprawnionego. Tak wydane orzeczenie utraci moc po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii;

  • w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym, który jest spowodowany koronawiruem, pracodawca będzie mógł obniżyć wynagrodzenie o 50 proc.; płaca nie będzie mogła być niższa od minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 2600 zł brutto miesięcznie. Tak zmodyfikowane wynagrodzenia będą mogły być dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w wysokości nie przekraczającej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł brutto);

  • przedsiębiorca, u którego spadły obroty gospodarcze, otrzyma możliwość ograniczenia czasu pracy o 20 proc., ale po takim obniżeniu dany pracownik powinien być zatrudniony co najmniej na pół etatu; wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, będzie mogło być dofinansowane przez państwo do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 r. jest to 2079,43 zł).

    Po wejściu w życie ustawy niezwłocznie opublikujemy szczegółowe rozwiązania, które mogą ulec modyfikacji podczas procesu legislacyjnego.

    W  razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia