Kwarantanna po przekroczeniu granicy a prawo do świadczenia chorobowego

Kwarantanna po przekroczeniu granicy a prawo do świadczenia chorobowego

Osoby, które podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (pracownicy - obowiązkowo, zleceniodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą - dobrowolnie) mają prawo do uzyskania świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu Pracy, lub do zasiłku chorobowego. 

W tym celu osoba objęta kwarantanną która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny powinna złożyć Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby współpracujące składają oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - mogą je wysłać elektronicznie, przez PUE ZUS. Oświadczenie można złożyć także wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie bądź skan podpisanego oświadczenia.

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS, płatnik składek zobowiązany jest do przekazania oświadczenia ubezpieczonego w terminie  7 dni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić równień poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wówczas zdjęcie lub skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem płatnik dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Zwolnienie z kwarantanny lub jej skrócenie przez Państowowego Inspektora Sanitarnego oznacza że osoba która odbywała kwarantannę zobowiązana będzie do poinformowania o tym fakcie  wypłacającego świadczenie chorobowe - pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy lub ZUS mają prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zweryfikowanie danych składanych w oświadczeniach. 

Wzór Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. 
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+obowi%C4%85zkowej+kawarantanny/9315ae12-619b-8122-d36d-606acc60b3f2

Instrukcja jak złożyć oświadczenie  o odbywaniu kwarantanny drogą elektroniczną przez PUE ZUS (wraz z wnioskiem ZAS-53) 
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Jak+elektronicznie+wys%C5%82a%C4%87+o%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+obowi%C4%85zkowej+kwarantanny/d1f855ee-07fc-0a9c-62f0-dd6a0d53eeeb

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii. 
 
Osoby, które podlegają obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy, objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (pracownicy - obowiązkowo, zleceniodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą - dobrowolnie) mają prawo do uzyskania świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę za okres choroby na podstawie art. 92 Kodeksu Pracy, lub do zasiłku chorobowego. 

W tym celu osoba objęta kwarantanną która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny powinna złożyć Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby współpracujące składają oświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - mogą je wysłać elektronicznie, przez PUE ZUS. Oświadczenie można złożyć także wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie bądź skan podpisanego oświadczenia.

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS, płatnik składek zobowiązany jest do przekazania oświadczenia ubezpieczonego w terminie  7 dni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić równień poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wówczas zdjęcie lub skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem płatnik dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Zwolnienie z kwarantanny lub jej skrócenie przez Państowowego Inspektora Sanitarnego oznacza że osoba która odbywała kwarantannę zobowiązana będzie do poinformowania o tym fakcie  wypłacającego świadczenie chorobowe - pracodawcę, zleceniodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Płatnicy lub ZUS mają prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zweryfikowanie danych składanych w oświadczeniach. 

Wzór Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. 
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/O%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+obowi%C4%85zkowej+kawarantanny/9315ae12-619b-8122-d36d-606acc60b3f2

Instrukcja jak złożyć oświadczenie  o odbywaniu kwarantanny drogą elektroniczną przez PUE ZUS (wraz z wnioskiem ZAS-53) 
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Jak+elektronicznie+wys%C5%82a%C4%87+o%C5%9Bwiadczenie+o+odbywaniu+obowi%C4%85zkowej+kwarantanny/d1f855ee-07fc-0a9c-62f0-dd6a0d53eeeb

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii. 

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia