Wpis do rejestru BDO - bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

dodano: 2019-11-25

1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady rejestracji w BDO. Jest to prowadzony przez marszałków województw rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, zawierający dane na temat zrealizowanych poziomów zbierania, recyklingu i odzysku. Dostępny jest na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/. Od 1 stycznia 2020 r. rejestracja w BDO będzie możliwa wyłącznie elektronicznie.

Rejestracja w BDO obejmuje m.in. działalność polegającą na:
  • zbieraniu, odzyskiwaniu, przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • wprowadzaniu na terytorium kraju, odzyskiwaniu olejów, smarów, opon;
  • prowadzeniu stacji demontażu pojazdów;
  • prowadzeniu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  • odzysku, recyklingu opakowań oraz odpadów.
Rejestr obejmuje także przedsiębiorców prowadzących sklepy lub hurtownie, udostępniających klientom plastikowe torby, objęte opłatą recyklingową. 

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wytwarzający odpady, niezarejestrowani w BDO, nie będą mogli przekazać tych odpadów. Nie wystawią również elektronicznej karty przekazania odpadów, gdyż od tego dnia nie będzie stosowana papierowa karta, funkcjonująca obecnie. 

Rejestracja w BDO nie obejmuje m.in. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i wykorzystujących odpady na własne potrzeby, rolników gospodarujących na obszarze poniżej 75 ha, podmiotów, które wykorzystują własne ścieki do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia oraz przeznaczonych do produkcji kompostu.

Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi kara pieniężna w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.
Procedura składania wniosku może różnić się w zależności od urzędu marszałkowskiego, dlatego przez jego złożeniem warto sprawdzić jak wygląda procedura na stronie właściwego urzędu lub skontaktować się z nim telefonicznie.

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru, muszą uzyskać ten wpis przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do uzyskania pozwoleń, decyzji i koncesji na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami (np. pozwolenie zintegrowane) podlegają wpisowi z urzędu i nie muszą składać wniosku o wpis do BDO. 

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień zachęcamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.
Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia