PIT-8C i PIT-11 za 2018 tylko do 31 stycznia 2019. Nowy zakres danych.

dodano: 2018-12-27


W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje prawne obejmujące m.in. nowe wzory formularzy podatkowych PIT-8C oraz PIT-11. Zmiany mają duże znaczenie praktyczne.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. na formularzu PIT-8C umieszczać należy tylko informacje dotyczące uzyskanych przez podatnika dochodów kapitałowych, takich jak odpłatne zbycie papierów wartościowych, realizacja wynikających z nich praw, odpłatne zbycie i realizacja praw z pochodnych instrumentów finansowych, a także z tytułu objęcia udziałów i akcji w spółkach oraz spółdzielniach w zamian za wkład pieniężny.

Nowy wzór informacji PIT-8C nie obejmuje danych dotyczących przychodów z innych źródeł (np. świadczeń uzyskanych od kontrahentów). Powyższe dane będą wykazywane w sekcji F formularza PIT-11.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na zmianę terminu na dostarczenie informacji do urzędów skarbowych.  Za 2018 r. płatnicy będą musieli dostarczyć PIT-11 i PIT-8C do właściwych urzędów skarbowych w nowym terminie, do końca stycznia 2019 r. 

Zmiana zakresu danych wykazywanych w PIT 8C i PIT-11 będzie miała bardzo duże istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, w których częstą praktyką są świadczenia i upominki przekazywane kontrahentom. 

Klientów naszej Kancelarii prosimy o jak najszybsze ustalenie wszystkich zaszłości i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących danych, jakie mają się znaleźć na formularzach PIT-11 i PIT-8C.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2237). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 r.
Napisz do nas

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia