Numer rejestrowy BDO na dokumentach firmowych

dodano: 2020-01-09
Numer rejestrowy BDO na dokumentach firmowych

Art. 63 ustawy o odpadach nakazuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obejmującym wprowadzanie na terytorium kraju produktów w opakowaniach, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii lub akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz autoryzowanym przedstawicielom, producentom importerom i wewnątrzwspólnotowym nabywcom opakowań zamieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - na przykład na fakturach, paragonach, umowach, kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów, sprawozdaniach etc. Katalog tych dokumentów jest otwarty. 

Nie ma obowiązku zamieszczania numeru rejestrowego BDO:

- na dokumentach kadrowych, oraz innych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO, na przykład na dokumentach związanych z obsługą administracyjną;

- na deklaracjach podatkowych i innych formularzach posiadających określony przepisami prawa wzór (np. deklaracje VAT, PIT, CIT, deklaracjach akcyzowych) jeżeli dany wzór nie zawiera pola przewidzianego do zamieszczenia numeru rejestrowego BDO.Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia