Nowy system stawek VAT na książki, e-booki, audiobooki i inne publikacje

dodano: 2019-11-04

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca nowy system stawek VAT na książki, czasopisma, gazety, dzienniki i inne publikacje. System ten oparto na Nomenklaturze Scalonej (CN). Zmianie uległy zasady stosowania obniżonych stawek VAT na publikacje dostarczane kanałami elektronicznymi. Znowelizowane przepisy nie zawierają wymogu oznaczenia czasopism i książek symbolami ISSN/ISBN, jako warunku stosowania preferencyjnej stawki 5%.

Poniżej prezentujemy obowiązujące od 1 listopada 2019 stawki VAT na książki, czasopisma, gazety, dzienniki i inne publikacje. Przedrostek ex przed kodem Nomenklatury Scalonej (CN) oznacza, że zakres towarów i usług, do których stosuje się wskazaną regulację jest węższy, niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej. 

I. Zastosowanie stawki 5%.

1. Książki i inne publikacje, których dostawa opodatkowana jest stawką VAT 5%:

a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

b) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

c) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

d) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

Dostawa publikacji wskazanych wyżej w punktach od a) do d) podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%, jeśli publikacje te w całości lub w przeważającej części składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. 

2. Czasopisma lokalne i regionalne których dostawa opodatkowana jest stawką VAT 5%:

- drukowane czasopisma regionalne i lokalne (CN ex 4902 oraz CN ex 4911) w tym również wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

II. Zastosowanie stawki 8%.

1. Czasopisma, których dostawa opodatkowana jest stawką VAT 8%:

a) czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (ex 4902) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

b) dzienniki i gazety, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe (CN ex 4902) w tym również dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

c) drukowane roczniki (CN ex 4911) i dostarczane drogą elektroniczną oraz na dyskach, taśmach i innych nośnikach danych.

Dostawa publikacji wskazanych wyżej w punktach od a) do c) podlega opodatkowaniu stawką VAT 23% jeśli publikacje te w całości lub w przeważającej części składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.  

2. Czasopisma lokalne i regionalne których dostawa opodatkowana jest stawką VAT 8%:

- czasopisma regionalne i lokalne (CN ex 4902 oraz CN ex 4911) dostarczane drogą elektroniczną.

3. Podwyżka stawki VAT na czasopisma specjalistyczne

Skutkiem wprowadzonych zmian jest podwyższenie stawki VAT na czasopisma specjalistyczne z 5% do 8%.

III.  Problemy związane ze stawką VAT na audiobooki

Ustawodawca wprowadzając nowe regulacje wyłączył spod zakresu stosowania obniżonej stawki VAT dostarczane drogą elektroniczną publikacje takie jak książki, broszury, książki dla dzieci, nuty, mapy, gazety i czasopisma lokalne i regionalne (i inne wymienione w załączniku nr 10 ustawy o podatku od towarów i usług pod pozycją nr 19), jeżeli w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści video lub możliwej do odsłuchania muzyki. W praktyce oznacza to wątpliwości co do prawidłowości zastosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do audiobooków zawierających elementy muzyczne. Istnieje ryzyko, że dostawa takich publikacji może zostać opodatkowana podstawową stawką VAT wynoszącą 23%.

W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii.

 
Napisz do nas

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia