Informacje o dochodach za 2019 r.

dodano: 2020-01-03

Informacje o dochodach za 2019 r.

Płatnicy, który w trakcie 2019 r. zatrudniali osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia, oraz wypłacali należności z tytułu praw majątkowych, zobowiązani są do sporządzenia imiennych informacji o wysokości dochodów (PIT-11 PIT-R) a także do sporządzenia zbiorczych deklaracji o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). 

PIT-11 powinien zawierać informacje o uldze dla młodych pracowników. Do rozliczenia 2019 r. należy zastosować formularze w wersjach oznaczonych numerami wskazanymi w nawiasach: PIT-11(25), PIT-R(20), PIT-4R(9), PIT-8AR(80). Jedynie złożenie PIT-11 w wersji 25 uprawnia do uwzględnienia za 2019 rok ulgi dla pracowników do 26 roku życia.

PIT-11 oraz PIT-R należy wysłać zarówno do urzędu skarbowego jak i do osoby fizycznej. Termin na złożenie w urzędzie skarbowym upływa 31 stycznia 2020 r. Termin na przekazanie osobie fizycznej upływa 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. jest dniem wolnym od pracy, co oznacza, że termin upływa w pierwszym kolejnym dniu po dniu wolnym od pracy).

PIT-4R oraz PIT-8AR należy wysłać wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r. Podatnik kończący działalność w trakcie roku podatkowego zobowiązany jest złożyć formularze do dnia zakończenia działalności. PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR do urzędu skarbowego należy przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej.  Jeżeli płatnik jest osobą fizyczną, formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR może podpisać za pomocą danych autoryzujących. Istnieje możliwość podpisania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 

Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia