e-Urząd Skarbowy

dodano: 2021-02-03
W dniu 1 lutego 2021 r. pod adresem https://urzadskarbowy.gov.pl/ został udostępniony e-Urząd Skarbowy, portal Krajowej Administracji Skarbowej umożliwiający załatwienie niektórych spraw podatkowych przez Internet. Na chwilę obecną e-Urząd Skarbowy umożliwia:
  • dostęp do danych o podatniku, działalności gospodarczej, o mikrorachunku podatkowym;
  • dostęp do usługi Twój e-PIT umożliwiającej osobom fizycznym składanie rocznych zeznań podatkowych PIT-37, PIT-38, PIT-28 oraz PIT-36; 
  • informację o mandatach nałożonych na podatnika;
  • dostęp do aplikacji e-mikrofirma umożliwiającej obsługę faktur krajowych oraz generowanie plików JPK_V7M, JPK_V7K;
  • realizowanie płatności online w zakresie PIT, CIT VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów;
  • możliwość złożenia w formie elektronicznej pisma ogólnego, pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal) oraz zawiadomienia ZAW-NR składanego w przypadku zapłaty należności, wskazanej na fakturze wystawionej przez kontrahenta, który na dzień wykonania płatności nie figurował w wykazie podmiotów VAT lub na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie.
Portal umożliwia wgląd w historię logowań, wpłat oraz wysłanych za jego pośrednictwem dokumentów. 

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego jest możliwe przy użyciu Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej oraz e-Dowodu. Tak jak dotychczas, dostęp do zintegrowanej z e-Urzędem Skarbowym usługi e-PIT jest możliwy po podaniu danych podatkowych.

Pełną funkcjonalność serwis ma osiągnąć we wrześniu 2022 roku.
 
e-Urząd Skarbowy jest dostępny pod adresem: https://urzadskarbowy.gov.pl/Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia