Bardzo ważne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców! Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - istotne zmiany od 1 stycznia 2020 r.

dodano: 2020-01-03
Bardzo ważne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - istotne zmiany od 1 stycznia 2020 r

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące terminów zapłaty w transakcjach handlowych. W przypadku tzw. transakcji asymetrycznych, czyli takich, w których wierzyciel jest małą lub średnią firmą, a dłużnikiem jest duże przedsiębiorstwo, wprowadzono podstawowy termin zapłaty - 60 dni. Termin ten może być zmodyfikowany, jeżeli strony w umowie ustalą inny termin w sposób, który nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekroczyć 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. 

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych będą równe stopie referencyjnej NBP powiększonej 10 punktów procentowych.

Jednocześnie podatkowe grupy kapitałowe i duże przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do składania corocznego sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, po raz pierwszy za rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2021 r. Kancelaria Doradcy Podatkowego Wiesław Sztaba

ul. Odmogile 9A
31-751 Kraków
Email:
sekretariat@sztaba.net
Telefon:
+48 12 425 97 16
Projekt i wykonanie BerMar multimedia